Hale stalowe pytania i odpowiedzi

Hala izolowana

Hale izolowane to budynki które zapewniają komfort termiczny wewnątrz budynku przez cały rok. Uzyskanie właściwego komfortu cieplnego wewnątrz budynku wymaga odpowiedniego wykonania obudowy hali wraz z izolacją termiczną.

Obudowę oraz izolację dachu hali izolowanej można wykonać na kilka sposobów:

 • przy użyciu na obudowę płyt warstwowych (tzw. obudowa z płyt obornickich)
 • systemem blacha trapezowa/wełna/blacha trapezowa
 • systemem blacha trapezowa/wełna/membrana dachowa

Z reguły konstrukcję pokrycia dachu opiera się na płatwiach dachowych z profili zimnogiętych. Możliwe jest wykonanie dachu bezpłatwiowego w systemie blacha/wełna/membrana, w tym przypadku używa się blachy o wysokim profilu (np. 135mm zamiast 45mm).

Obudowy ścian dla hal stalowych wykonuje się:

 • przy użyciu płyt warstwowych ułożonych poziomo opieranych bezpośrednio na ramach hali
 • przy użyciu płyt warstwowych ułożonych pionowo opartych na ryglach ściennych
 • systemem blacha trapezowa /wełna/blacha oparte na konstrukcji z rygli ściennych

Izolowane hale stalowe mają bardzo dobry współczynnik „powierzchni do ceny” w stosunku do budynków wznoszonych metodami tradycyjnymi z cegły czy pustaków.

Płyty warstwowe jako obudowa hali

Płyty warstwowe są popularnym materiałem stosowanym na obudowy ścian w halach stalowych. Najczęściej wykorzystuje się płyty z rdzeniem poliuretanowym (PIR), w przypadku wyższych wymagań odporności ogniowej stosuje się płyty z wypełnieniem z wełny mineralnej.

Wykorzystując płyty na obudowę hali należy pamiętać aby:

 • odpowiednio dobrać grubość płyt biorąc pod uwagę wielkość obciążenia wiatrem dla płyt ściennych oraz wielkość obciążenia śniegiem dla płyt stosowanych na dachu
 • dobrać odpowiednią grubość płyt w zależności od wymagań termicznych projektowanego budynku
 • w przypadku wykorzystania płyt warstwowych na obudowę dachu odpowiednio zaprojektować konstrukcję dachu – konieczne są dodatkowe elementy usztywniające dach
 • przyjąć odpowiedni spadek dachu

Płyty warstwowe na dachu mocuje się do konstrukcji wykonanej z elementów zimnogiętych.

W przypadku płyt warstwowych układanych na ścianach wybiera się jedno z możliwych rozwiązań w zależności od układu płyt na ścianach:

 • układ poziomy płyty mocuje się bezpośrednio do konstrukcji
 • układ pionowy płyt mocuje się do konstrukcji z rygli ściennych

Hala nieizolowana

W przypadku gdy potrzebujemy przestrzeni magazynowej lub pomieszczeń na maszyny czy garaże co do których nie jest wymagany całoroczny komfort termiczny wewnątrz, dobrym rozwiązaniem są nieizolowane hale stalowe lub wiaty. Hale nieizolowane obudowuje się blachą trapezową bez izolacji termicznej. Na dachu używa się blachy z powłoką antykondensacyjną która ogranicza wykraplanie się pary wodnej na wewnętrznej powierzchni dachu. W przypadku wiat, przy obliczeniach konstrukcji konieczne jest uwzględnienie dodatkowego obciążenia spowodowanego wiatrem wewnętrznym

Rozbudowa hali stalowej

Jedną z zalet hal stalowych jest możliwość przyszłej rozbudowy. Ponieważ jednak rozbudowa wpływa na fundamenty oraz konstrukcję nośną istniejącej hali, możliwość rozbudowy warto uwzględnić już na etapie przygotowywania projektu konstrukcyjnego. Odpowiednio zaprojektowane fundamenty oraz konstrukcja nośna pozwolą na etapie przyszłej rozbudowy zaoszczędzić sporo czasu i materiałów a rozbudowa przebiegać będzie sprawniej.

Dodatkowe obciążenia hali stalowej

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na wielkość obciążenia obiektu są strefy obciążeń wynikające z lokalizacji obiektu. Istnieją jednak dodatkowe czynniki które w istotny sposób mogą wpływać na obciążenia budynku. Uwzględnienie wszystkich czynników jest bardzo ważne z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Obiekt który ma powstać w sąsiedztwie istniejącego wyższego budynku jest narażony na dodatkowe obciążenie śniegiem – powstają tzw. worki śnieżne dodatkowo obciążające powstający niższy budynek. Worki śnieżne tworzą się także na dachu w miejscach attyk oraz w miejscach w których ustawiane są urządzenia wyposażenia hali (np. duża instalacja klimatyzacji). Innym istotnym czynnikiem który należy wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu obciążenia wiatrem hali jest tzw. typ terenu. Wynika on z otoczenia powstającej hali i wpływa na wielkość obciążenia wiatrem. W zależności od tego czy budynek będzie zlokalizowany na terenie otwartym (np. nad jeziorem) czy zabudowanym obciążenie należy zwiększyć lub zmniejszyć.
Nasi specjaliści zajmujący się projektowaniem są w stanie ocenić wpływ otoczenia na powstający obiekt i poprawnie przyjąć właściwe obciążenia.

Kąt nachylenia dachu ograniczenia

Jednym z czynników decydującym o wyglądzie bryły budynku jest kąt nachylenia dachu.Kąt nachylenia dachu nie może być ustalony dowolnie – podlega pewnym ograniczeniom i zasadą których należy przestrzegać. Przy ustalaniu kąta spadku dachu należy wziąć pod uwagę:

 • wymagania i ograniczenia zapisane w planie miejscowym (MPZP)
 • rodzaj i szczelność zastosowanego pokrycia (im szczelniejsze pokrycie tym dach może być bardziej plaski)
 • strefę klimatyczną (w strefach o intensywnych opadach śniegu stosuje się większe spadki)